Za odrzuceniem rezolucji opowiedziało się 368 posłów, za jej przyjęciem – 286 posłów, przy 13 głosach wstrzymujących się.

Komisja Europejska zaproponowała, aby system ten obejmował wyłącznie kontrolę wizualną. Obecny system kontroli obejmuje również rutynowe stosowanie nacięć tuszy i badań dotykowych narządów przez urzędowych lekarzy weterynarii. Komisja argumentowała, że zaprzestanie rutynowych nacięć zmniejszy ryzyko zanieczyszczenia.

Komitet parlamentarny był jednak zdania, że przejście z obecnego systemu na proponowany może doprowadzić do pewnego spadku wykrywalności zagrożeń.

W wyniku odrzucenia projektu rezolucji, Parlament większością głosów zadecydował jednak, że mięso wieprzowe będzie kwalifikowane do spożycia przez ludzi jedynie na podstawie wizualnej kontroli przez urzędowych lekarzy weterynarii.

Lekarze będą mogli nadal wykonywać nacięcia i badania dotykowe narządów, gdy „dane epidemiologiczne lub inne dane pochodzące z gospodarstwa pochodzenia zwierząt, informacje dotyczące łańcucha żywnościowego lub wyniki badania przedubojowego lub poubojowe wykrycie wzrokowe istotnych anomalii wskazują na istnienie możliwych zagrożeń dla zdrowia publicznego, zdrowia lub dobrostanu zwierząt”.