Według unijnego komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana w tych rozmowach do porozumienia nie doszło. Zapewnił jednak, że negocjacje z Rosją będą kontynuowane, ale na zasadach ogólnounijnych. Tym samym Komisja Europejska chce współpracować w tej kwestii z krajami UE, by móc znaleźć pewne rozwiązanie obejmujące całą UE - powiedział na konferencji.

- W związku z tym, że pojawiła się możliwość wznowienia eksportu do Rosji niektórych produktów należy to spróbować wykorzystać - kontynuował.

- W tej sprawie KE pragnie ściśle współpracować z państwami członkowskimi, aby zapewnić ogólnounijną odpowiedź na wniosek strony rosyjskiej w sprawie możliwości wznowienia sprzedaży konkretnych produktów na tamtejszy rynek - podkreślił Hogan na konferencji.

- By wznowić ewentualny eksport z Europy do Rosji najpierw potrzebne są ścisłe rozmowy w sprawie certyfikatów weterynaryjnych i ustalenie ewentualnych szczegółów. Długa zatem jeszcze droga do osiągnięcia porozumienia w tej sprawie i dużo jeszcze negocjacji do przeprowadzenia - przyznał komisarz.