Podczas posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków, KE zaproponowała wprowadzenie w nowym sezonie kwoty eksportowej dla pozakwotowych cukru i izoglukozy. Tak jak miało to miejsce w latach poprzednich, ma obowiązywać limit wywozu dla 650 tys. t cukru i 50 tys. t izoglukozy. Zmieni się termin uruchomienia nowej kwoty, która nie ruszy jak zwykle od początku sezonu (1 października), ale z początkiem stycznia 2012 r. W ten sposób Komisja będzie miała wystarczająco dużo czasu na ocenę sytuacji podażowo-popytowej na unijnym rynku.

W nowym sezonie 2011/2012 planowane jest wprowadzenie kwoty importowej na 400 tys. t cukru na cele przemysłowe (tak jak we wcześniejszych sezonach). Komisja ma zamiar wydłużyć termin składania informacji o wysokości przeniesienia z 15 sierpnia do 1 września 2011 r.