Na spotkaniu Izba Rolniczych we Francji prezes podkreślał również, że istnieją nawet duże różnice w płatnościach między poszczególnymi regionami we Francji, co tworzy nieuczciwą konkurencję.

Podczas tego spotkania, obydwie strony poruszyły również kwestię WPR po 2013 roku. Jak wiadomo, Komisja ma opublikować 12 października br. nowy pakiet legislacyjny. Zgodnie podkreślono, że trzeba rozpocząć dyskusję między Francją i Polską, ponieważ rolnictwo jest bardzo ważne dla obu państw.

Wiktor Szmulewicz zwrócił również uwagę na odpowiednie zdefiniowanie nadzwyczajnych środków, które miałyby być wykorzystywane w sytuacji kryzysowej oraz na utworzenie funduszu stabilizacji dochodów. Pan Prezes Wiktor Szmulewicz oraz Pan Gilbert Bros odnieśli się również do kwestii zazieleniania mówiąc, że 30 proc. przeznaczone na zazielenianie to zbyt wiele. 

Spotkanie odbyło się pod koniec września i poruszało najważniejsze sprawy dotyczące współpracy polsko-francuskiej.