Powierzchnia uprawy zbóż zmniejszyła się o 3%. Plony pszenicy są wyższe od średniej pięcioletniej, ale w Niemczech i we Francji, dwu krajach będących największymi producentami tego ziarna, zmniejszyły się one znacznie. Plony jęczmienia w tych krajach są o 4% wyższe niż przed rokiem. 

Plony roślin w krajach Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

2010
(t z 1 ha)

Zmiana wysokości plonów (%)

2009 r.=100%

Średnia 5-cio letnia=100%

Zboża ogółem

5,1

+0,7

+5,0

Pszenica ogółem
- zwyczajna
- twarda

5,3
5,6
3,0

+1,5
1,3
-3,9

+2,2
+1,7
+0,3

Jęczmień

4,4

-0,5

+4,4

Kukurydza (ziarno)

7,22

+5,3

+7,7

Rzepak

3,0

-8,9

-2,4

Słonecznik

1,8

+6,0

+7,2

Ziemniaki

30,10

+0,3

+6,8

Buraki cukrowe

65,65

-7,5

+2,3

Źródło: farmer.pl/Agra Europe