W bieżącym roku pogoda sprzyjała uprawom. Zima była stosunkowo ciepła, a poziom opadów na większości terenów przekroczył średnią. Plony pszenicy miękkiej we Francji wyniosły 7,45 t z 1 ha (wzrost o 16,2 proc. w porównaniu z 2007 r.), w Niemczech – 7,33 t z 1 ha (wzrost o 5,2 proc.), a w Wielkiej Brytanii – 7,96 t z 1 ha (wzrost o 8,3 proc.). W porównaniu ze średnia pięcioletnią plony tego zboża w Danii wzrosły o 10 proc., a w Portugalii i Estonii – o 24 proc. Tylko w Polsce, na Łotwie i Litwie plony pszenicy spadły z powodu suszy.

                                                                           

                                                                            Plony roślin w 27 krajach Unii Europejskiej (t z 1 ha)

Wyszczególnienie

2007

2008

Wzrost/spadek
2007 r. = 100%

Plony średnio
z 5 lat

Zboża ogółem

4,53

5,03

+11,1

4,71

Pszenica ogółem

4,84

5,35

+10,40

5,04

miękka

5,10

5,65

+10,78

5,39

twarda

2,84

3,09

+9,00

2,74

Jęczmień ogółem

4,21

4,42

+4,99

4,19

jary

3,83

3,89

+1,50

3,70

ozimy

4,81

5,27

+9,70

4,96

Kukurydza (ziarno)

5,77

6,93

+20,10

6,33

Inne zboża

3,18

3,47

+9,30

3,16

Rzepak

2,80

2,94

+4,80

3,00

Słonecznik

1,46

1,65

+13,10

1,62

Ziemniaki

28,40

26,52

-6,62

26,81

Burak cukrowy

62,97

70,26

+11,58

59,02

Plony jęczmienia wzrosły w Unii średnio o 5 proc. w porównaniu z 2007 r. W porównaniu ze średnią pięcioletnią największy wzrost zanotowano w Hiszpanii (wzrost o 23,5 proc.). Plony kukurydzy w 27 krajach Unii były o 20,1 proc. większe od średniej pięcioletniej. Na Węgrzech i w Rumunii – na terenie dwu największych europejskich producentów kukurydzy – plony tego ziarna znacznie wzrosły. Na Węgrzech wzrost ten wyniósł 21 proc. w porównaniu ze średnią pięcioletnią i blisko 100 proc. w porównaniu z 2007 r. W Rumunii plony kukurydzy zwiększyły się o 123 proc. w porównaniu z 2007 r. Z wyjątkiem Grecji, we wszystkich krajach Unii plony były wyższe od średniej pięcioletniej.

Źródło: Agra Europe 2008, nr 2323, s. M/3; CBR, W.M.