Propozycja Komisji Europejskiej ustala minimalny poziom opodatkowania transportu i paliw kopalnych w UE, w oparciu o emisje, CO2 paliw i ich zawartość energetyczną oraz zniesienie obecnych zwolnień podatkowych dla paliw wykorzystywanych do celów rolnych.

Zdaniem Pekki Pesonena zagroziłoby to konkurencyjności europejskich rolników i ich dochodów i doprowadziłoby do powstania bezrobocia na obszarach wiejskich.

Ponadto jak podkreśla Pesonen działania te zostałyby przeniesione poza UE, gdzie emisje są większe i nie są one poddane opodatkowaniu. Na przykład, produkcja wołowiny dużego kraju, który eksportuje do Europy, emituje dwa razy  więcej emisji  gazów cieplarnianych niż europejska produkcja wołowiny.