Poza tym komitety Copa-Cogeca przyjęły z zadowoleniem nową Europejską Strategię na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015, a szczególnie przewidziany w niej nacisk na właściwe egzekwowanie istniejących przepisów przed opracowywaniem nowych wymogów w zakresie
dobrostanu zwierząt.

- Nie jestem przekonany, czy konsumenci zawsze będą płacili wyższą cenę za produkty o wyższych standardach dobrostanu i nalegam na Komisję, żeby kontynuowała badania nad tą kwestia. Ponadto, brakuje uznania dla ogromnych wysiłków i inwestycji długoterminowych, które muszą realizować europejscy rolnicy, aby osiągnąć wymagane normy. UE musi zagwarantować, ze w negocjacjach dotyczących porozumień handlowych z państwami spoza UE, do importu będą miały zastosowanie te same standardy, co w UE. Niestety, w Strategii nie wykorzystano możliwości zaproponowania konkretnych działań - mówił Pekka Pesonen.

Per Olsen, Przewodniczący grupy roboczej "Zdrowie i dobrostan zwierząt" podkreślił :"Jestem zadowolony, ze Strategia kładzie nacisk na uproszczenie, redukcję biurokracji i szersze uznanie europejskich standardów dobrostanu wśród naszych konsumentów. Pochwalamy badanie, które ma na celu przybliżenie możliwości realizacji oraz zalet uproszczonych ram prawnych UE. Przepisy oparte na "wynikach dla dobrostanu zwierząt" mogą być krokiem naprzód, o ile wybierze się odpowiednie wyniki. Musimy zachować ostrożność w stosowaniu wskaźników opracowanych w ramach projektu "Jakość dobrostanu”, ponieważ są one nadal zbyt skomplikowane i wymagają dalszych uproszczeń".

- Komitety Copa-Cogeca również uważają, że brakuje spójności miedzy europejską polityką w zakresie dobrostanu, a innymi obszarami polityki, takimi jak przepisy dot. środowiska. Temat ten wymaga dalszej analizy. Jeżeli chodzi o zbieżność ze Wspólną Polityką Rolną (WPR), dalsze upraszczanie ma kluczowe znaczenie i powinno się opracować więcej zachęt - dodał Per Olsen.

Plan działań zostanie zaprezentowany na posiedzeniu Ministrów Rolnictwa UE 23 stycznia. Konferencja rozpoczynająca nowa Strategię UE w zakresie dobrostanu zwierząt zostanie zorganizowana łącznie przez Duńską Prezydencją i Komisję Europejska w Brukseli 29 lutego i 1 marca 2012.