Pod koniec grudnia 2010 r. pogłowie świń w Czechach wyniosło 1,85 mln sztuk i było o 3,5% mniejsze niż rok wcześniej. Jest to najmniejsza liczebność świń w Czechach od 1946 r. W ciągu ostatnich 10 lat produkcja wieprzowiny w Czechach zmniejszyła się o połowę. Rolnicy nie są w stanie konkurować z tańszą importowaną wieprzowiną, a koszty produkcji rosną w związku z koniecznością dostosowania produkcji do unijnych zasad ochrony środowiska. Liczebność stad hodowlanych świń spadła w ciągu roku o 10%. W 2010 r. liczba prosiąt urodzonych przez lochę rocznie zwiększyła się o 1,4% i osiągnęła średnio 24,8 sztuk, a liczba prosiąt odchowanych wzrosła o 4,5% i wyniosła 22,1 sztuk.

Pogłowie bydła w Czechach wyniosło 1,32 mln sztuk, czyli zmniejszyło się w ciągu roku o 2,7%.