Na stronie internetowej przeznaczonej do przedstawienia własnej opinii na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej dla Unii Europejskiej po 2013 roku jest już dużo głosów. Codziennie każdy z nas ma okazję przedstawić swoją wizję i pomysł na unijną politykę. Z tej okazji skorzystała już redakcja FARMERa. Nie brak także komentarzy z naszego kraju, których do dnia dzisiejszego (27.05.2010) jest już ponad 70. Poniżej zamieszczamy klika wybranych opinii rolników i innych zainteresowanych losami WPR po 2013 z naszego kraju.

Sadura Janusz

Polska

Organizacja: Rolnik

Dlaczego potrzebujemy europejskiej wspólnej polityki rolnej?

Wspólnej polityki rolnej potrzebujemy dla zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych ,dbania o środowisko naturalne. ochronę przyrody.

Czego obywatele oczekują od rolnictwa?

Produkcji żywności w szerokim zakresie i taniej.

Dlaczego potrzebna jest reforma WPR?

Reforma potrzebna jest w celu wyrównania szans wszystkich regionów .

Jakich narzędzi potrzebujemy do kształtowania WPR w przyszłości?

Doradztwa rolniczego docierającego do każdego gospodarstwa rolnego i mieszkańca obszaru wiejskiego.

Woźniak Zdzisław

Polska

Organizacja: Polski Związek Ogrodniczy

Dlaczego potrzebujemy europejskiej wspólnej polityki rolnej?

Ze względu na globalizację handlu światowego, w tym także artykułami rolnymi, konieczna jest obrona interesów rolników krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Czego obywatele oczekują od rolnictwa?

Obywatele oczekują od rolnictwa z jednej strony taniej żywności, ale jednocześnie zdrowej, dobrej jakościowo nie stanowiącej zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli. W szczególności zawierającej jak najmniej konserwantów i pozostałości środków ochrony roślin.

Dlaczego potrzebna jest reforma WPR?

Wspólna Polityka Rolna w obecnym kształcie jest już przestarzała,a po rozszerzeniu UE o nowe państwa członkowskie w wielu formach wsparcia PREMIUJE rolników "starej" Unii.

Jakich narzędzi potrzebujemy do kształtowania WPR w przyszłości?

Narzędzi mniej zbiurokratyzowanych , pozwalających szybko i elestycznie reagować na potrzeby rolnictwa i jego zagrożenia.

Olszewska Mariola

Polska

Organizacja: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Dlaczego potrzebujemy europejskiej wspólnej polityki rolnej?

aby móc wspólnie kształtować i wpływać na ceny i rynki zbytu

Czego obywatele oczekują od rolnictwa?

oczywiste że produktów rolnych dobrej jakości

Dlaczego potrzebna jest reforma WPR?

aby wszystkie kraje unii miały równe szanse i aby nie było preferencji dla krajów starej unii

Jakich narzędzi potrzebujemy do kształtowania WPR w przyszłości?

bardziej czytelnych i prostszych rozwiązań związanych z działaniami wsparcia

Włodarczyk Tomasz

Polska

Organizacja: Rolnik

Dlaczego potrzebujemy europejskiej wspólnej polityki rolnej?

Potrzebujemy ponieważ poprzez wspólne działanie można więcej osiągnąć.

Czego obywatele oczekują od rolnictwa?

Produkcji tańszej i zdrowej żywności

Dlaczego potrzebna jest reforma WPR?

Aby nie popełniać wcześniejszych błędów oraz przeciwstawić się nowym problemom.

Jakich narzędzi potrzebujemy do kształtowania WPR w przyszłości?

Doswiadczenia oraz nowego spojrzenia na powstałe problemy.

Kosek-Mukeev Zdzisława

Polska

Organizacja: PODR Gdańsk - PZDR Sztum

Dlaczego potrzebujemy europejskiej wspólnej polityki rolnej?

Wspólna Polityka Rolna służy interesom rolników i mieszkańców obszarów wiejskich we wszystkich krajach Unii. Mechanizmy interwencyjne na rynku rolnym oraz poziomy wsparcia w poszczególnych działaniach są jednak bardzo zróżnicowane w poszczególnych krajach. W planach na lata 2014-2020 należałoby wykorzystać wszystkie dobrze oceniane dotychczasowe działania i doświadczenia z realizacji programów unijnych.

Czego obywatele oczekują od rolnictwa?

Zabezpieczenia potrzeb żywnościowych kraju. Oczekują też żywności o wysokiej jakości, nie zagrażającej zdrowiu, sprawdzonej przez służby fitosanitarne. Polska żywność nie może być droższa od sprowadzanej z innego kraju.

Dlaczego potrzebna jest reforma WPR?

Reformy służą rozwojowi i konstruktywnie wpływają na realizację nowych działań. Z czasem zmieniają się przecież priorytety. W ramach reformy w planowanych działaniach należy wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia i dobre strony zrealizowanych zadań. Reforma WPR pozwoli na skierowanie środków i działań na operacje służące na zabezpieczenie potrzeb i rozwój producentów rolnych, przetwórców, firm z otoczenia rolnictwa, mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Jakich narzędzi potrzebujemy do kształtowania WPR w przyszłości?

Muszą być nadal instytucje, które będą przekazywały wiedzę nt. możliwości pozyskiwania funduszy unijnych np. Ośrodki Doradztwa Rolniczego, które poprzez wspieranie działań rolników i mieszkańców obszarów wiejskich doprowadziły do bardzo dobrego wykorzystania środków SAPARD, SPO i PROW 2007-2013. W informacji nie można liczyć na charytatywną działalność firm prywatnych. Sprawdziła się w naszym kraju ARiMR. Jest jeszcze duża bariera dla mikro, małych i średnich firm w pozyskiwaniu funduszy. Potencjalni beneficjenci nie mogą np. liczyć na preferencyjne kredyty. Procedury pozyskiwania środków unijnych przez firmy są bardzo rozbudowane. Wnioski dla firm składane np. w LGD, Agencjach Rozwoju Regionalnego powinny być ujednolicone w kraju, gdyż tylko w ten sposób można z nich wyeliminować część wymaganych informacji i dokumentów nieistotnych dla planowanej operacji. Należy w wnioskach np. wykazywać spójność planowanej operacji ze strategią gminy, powiatu, województwa, co jest dla potencjalnego beneficjenta czasochłonne i trudne. Nie ustosunkowanie się do wezwania przez Internet w ciągu 7 dni jest powodem odrzucenia wniosku np. w Agencji Rozwoju.

Jeszcze raz namawiamy Was do zabrania głosu w dyskusji. Spróbujmy pokazać Komisji Europejskiej jakie jest osobiście nasze zdanie oraz pogląd na WPR oraz jak wygląda obecna rzeczywistość z naszej polskiej strony. Komentuj na stornie http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_pl.htm

Źródło: farmer.pl