Jak udało się nam dowiedzieć dotyczy ono przede wszystkim zacieśnienia współpracy w takich obszarach jak miedzy innymi organizacja wspólnych wydarzeń o charakterze zawodowym, organizacja praktyk zawodowych, wydawanie publikacji oraz przeprowadzenie wspólnych badań.

W dniu tym odbyła się również konferencja poświęcona istotnym sprawom rolnictwa węgierskiego oraz Wspólnej Polityce Rolnej. Konferencję otworzył Minister Węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa dr Fazekas Sándor. Natomiast wiceminister Artur Ławniczak w swoim wystąpieniu przedstawił założenia Reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto Paweł Pacek , z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przybliżył uczestnikom konferencji założenia funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce, a Przemysław Saltarski , naczelnik Wydziału - Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mówił o najlepszych projektach zrealizowanych w Polsce po roku 2004 i współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Źródło: farmer.pl