Z dokumentu nie dowiemy się, jakie stawki płatności bezpośrednich będą obowiązywały w krajach UE od 2014 r. Komisja określa cele polityki rolnej.

Pierwszy z nich mówi o efektywnej produkcji żywności. Drugi o zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi, czyli przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz zabezpieczeniu przez rolników dostępności środowiskowych dóbr publicznych. Z kolei trzeci cel ma zagwarantować m.in. różnorodność strukturalną systemów upraw rolniczych.  

Komisarz rolny Unii Europejskiej Dacian Ciolos chce zmienić system płatności bezpośrednich, żeby był on lepiej ukierunkowany.

Jednym z możliwych rozwiązań jest ustanowienie systemu ograniczającego zyski i straty państw członkowskich. Dziś dysproporcje w płatnościach w UE są ogromne. Nowy system płatności gwarantowałby, że rolnicy we wszystkich krajach uzyskają pewne minimum dopłat. Oznacza to, że zostanie ustanowiona płatność na hektar dla wszystkich, ale będą kraje, które otrzymają tylko 80 proc. średniej płatności. Takie rozwiązanie może dotyczyć Polski. Gdyby tak się stało, możemy zapomnieć o równych dopłatach bezpośrednich w całej Wspólnocie.

Nie wykluczone, że zostanie wprowadzony po 2014 roku także pułap maksymalny płatności na gospodarstwo. Obecnie Polska nie korzysta z tak zwanej modulacji dopłat bezpośrednich i nie ogranicza ich dla największych gospodarstw rolnych. Modulacja dopłat została wprowadzona do unijnego prawa podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej, nazwanego Health Check.

Obowiązkowy będzie także „zielony” komponent dopłat. Ich wysokość będzie zależała od spełnienia wymogów środowiskowych w uprawie. W związku z tym zostanie rozszerzony zakres wymogów cross – compliance.

Dokument przedstawiony przez Komisję Europejską jest konsultowany wśród unijnych komisarzy. Jego prezentacja została zaplanowana w drugiej połowie listopada.

Komisja Europejska rozważa trzy scenariusze realizacji płatności bezpośrednich.

1.    Poprawione status qou

Zastosowanie bardziej sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi (przy zachowaniu dotychczasowego systemu)

2.    Lepiej zbalansowane, ukierunkowane i zrównoważone wsparcie

Zastosowanie bardziej sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich. Płatności będą się składać ze stawki podstawowej, obowiązkowej – dodatkowej pomocy za „zielone” dobra publiczne, dobrowolnej – dodatkowej pomocy mające specyficzne ograniczenia o charakterze naturalnym, wsparcia dla małych gospodarstw oraz limitów dla dużych gospodarstw rolnych.

3.    Zakończenie wsparcia rynków i dochodów

Zniesienie płatności bezpośrednich w obecnej formie i zapewnienie dopłat ograniczonych za realizację dóbr publicznych w zakresie środowiska naturalnego.

Komunikat Komisji Europejskiej dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów – WPR w kierunku 2020 roku. 

Źródło: farmer.pl