- Wspólna Polityka Rolna będzie jednym z polskich priorytetów na nadchodzącą prezydencję. Będzie to zapisane w stanowisku rządu, które zostanie przedstawione pod koniec maja - powiedział Sawicki.

Polska obejmie przewodnictwo w Radzie UE od 1 lipca br. W trakcie jej trwania będzie ściśle współpracowała z Danią i Cyprem, które będą kierowały pracami UE po Polsce.

- Podczas polskiej prezydencji nie zapadną jeszcze wiążące decyzje o kształcie WPR po 2013 r. Na razie w tej sprawie nie ma stanowiska Parlamentu Europejskiego ani Komisji Europejskiej. Do połowy października zostaną przedstawione pierwsze projekty i dopiero wtedy zacznie się dyskusja o konkretnych rozwiązaniach i prawdopodobnie potrwa do końca 2012 r.- zaznaczył Sawicki.

- Oprócz polityki rolnej, najważniejszą kwestią dla MRiRW będzie zakończenie prac nad reformą Wspólnej Polityki Rybackiej, która ma wejść w życie od 2013 r. Chodzi m.in. o to, by kwoty połowowe, o które zawsze toczy się "wojna" między krajami UE, ustalane były w oparciu o faktyczne pomiary zasobów ryb w morzach, a nie o potencjały połowowe poszczególnych państw - wyjaśnił Sawicki.

- Rozmowy dotyczące polityki rybackiej są zaawansowane i jest szansa, by Polska tę debatę zamknęła - powiedział szef resortu rolnictwa. Podkreślił, że dla Polski jest także ważne, by polityka rybacka dotyczyła w większym stopniu akwakultury, czyli sprzyjała rozwojowi rybactwa śródlądowego opartego na hodowli ryb w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych. W którym Polska ma duży, niewykorzystany potencjał.

- Kolejną ważną sprawą będzie dyskusja nad rozwojem energii odnawialnej w oparciu o biomasę. Ale także będą omawiane kwestie wykorzystania odpadów powstających w rolnictwie i przemyśle spożywczym, np. słomy, łuszczyn z nasion czy odpadów z gorzelni lub z przemysłu olejarskiego. Problematyce tej będzie poświęcona duża międzynarodowa konferencja, które odbędzie się 16 lipca w Sopocie - poinformował Sawicki.

- Na zakończenie przewodnictwa - na grudniowym posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa - nie ma obowiązku przygotowania dokumentów podsumowujących prezydencję. Ale na pewno zechcemy wypracować jakieś konkluzje dotyczące zamknięcia prac nad Wspólną Polityką Rybacką i z pewnością przygotujemy dokument, który nada kierunek dalszej debaty nad Wspólną Politykę Rolną po 2013 r. Zechcemy też przygotować europejskie propozycje rozwiązań o wykorzystywaniu biomasy do produkcji energii odnawialnej - podsumował Sawicki.