- Uważam, że polska ambasada powinna działać aktywnie przeciw sprzedaży polskiej ziemi zagranicznym międzynarodowym korporacjom oraz powinna być głęboko zaniepokojona próbami upraw roślin GMO na polskich ziemiach - powiedział Sir Julian Rose, dyrektor International Coalition
To Protect the Polish Countryside - ICPPC (Międzynarodowej Koalicji Dla Ochrony Polskiej Wsi).

Zdaniem Sir Juliana Rose, ambasador RP w Wielkiej Brytanii Witold Sobków ma obowiązek zaangażować się sprawę wykupu polskiej ziemi, gdyż
prawdopodobne jest, że w tym procederze uczestniczą także brytyjskie korporacje.

Dodał również, że polska ambasada w Londynie nie opowiedziała na prośbę o spotkanie z ambasadorem, dlatego w dniu jutrzejszym Rose wraz z
współdyrektorką ICPPC Jadwigą Łopatą, laureatką Nagrody Goldmanów, oraz z grupą innych Polaków, tymczasowo mieszkających w Anglii, będą demonstrowali przed polską ambasadą.

Chcą w ten sposób okazać wsparcie dla polskich rolników oraz domagają się zaprzestania wyprzedaży polskiej ziemi zagranicznym korporacjom, zakazu uprawy i handlu roślinami genetycznie modyfikowanymi oraz modyfikacji polskiego prawa, które zabrania sprzedaży bezpośredniej żywności wytworzonej w gospodarstwie.

Zobacz więcej: W Anglii solidaryzują się z polskimi rolnikami