15 lipca Rada Rolna nie osiągnęła kwalifikowanej większości podczas głosowania nad odmianą soji A2704-12 do importu i przerobu.

Tego samego dnia nie zatwierdzono do obrotu nowej odmiany rzepaku TA45 na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt - SCoFCAH. Propozycja autoryzacji dotyczyła rzepaku odpornego na herbicydy. Rzepak, podobnie jak soja, miał być importowany i przerabiany, nie uprawiany w UE.

Komisja Europejska może sama ostatecznie podjąć decyzję dotycząca zatwierdzenia i autoryzacji tych odmian.

Podobnie jak Polska głosowały m.in. Francja i Węgry. Głosy za oddały m.in. Czesi, Hiszpanie i Szwedzi.  

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts