Według Sądu uchybienia, jakich dopuściła się Polska, nie są nieznaczne i mogą narażać na straty budżet Unii.

W lutym 2013 r. Komisja zdecydowała, że Polska nie otrzyma refundacji z unijnych funduszy polityki rolnej w wysokości 34,4 mln euro ze względu na uchybienia w kontroli wydatków związanych z wcześniejszymi emeryturami rolniczymi. Polski rząd zwrócił się do Sądu UE o stwierdzenie nieważności tej decyzji.