Kiełbasa lisiecka została wpisana na listę ChOG w dniu dzisiejszym, natomiast Suska sechlońska w piątek, 8 października.

Unijna polityka jakości w zakresie żywności koncentruje się na promocji i ochronie oryginalności produktów, poprzez wyróżnianie ich specjalnymi oznaczeniami. Certyfikaty potwierdzają szczególne walory wyrobów rolno-spożywczych, związane z ich pochodzeniem geograficznym lub lokalną tradycją.

Produkty spełniające określone normy mogą ubiegać się o jedne z trzech znaków: "Chronione Oznaczenie Geograficzne", "Chroniona Nazwa Pochodzenia" i "Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność". Dwa pierwsze odnoszą się do miejsca pochodzenia produktu, natomiast trzeci podkreśla jego tradycyjny charakter, czy to ze względu na skład, czy też sposób produkcji.

Obecnie na liście produktów chronionych unijnymi znakami znajduje się ok. 1000 produktów.

Dodatkowe informacje na temat produktów chronionych oraz listę zarejestrowanych produktów można znaleźć na stronie.

Źródło: farmer.pl