Program ten jest finansowany przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG).

- Osiemnaście państw członkowskich wzięło udział w programie w 2009 r. i zazwyczaj pomoc żywnościowa jest dostarczana szeroko pojętej grupie osób żyjących w ubóstwie, w tym osobom bezdomnym, bezrobotnym, pracującym osobom ubogim, rodzicom samotnie wychowującym dzieci, osobom ubiegającym się o azyl, osobom starszym o niewystarczających środkach finansowych, niepełnosprawnym i dzieciom należącym do grup ryzyka. Należy jednak pamiętać, że program nie ma na celu pokrycia wszystkich istniejących potrzeb w zakresie pomocy żywnościowej w UE, ale stanowi uzupełnienie polityki krajowej państw członkowskich – mówi Marian Fischer Boel, unijny komisarz do spraw rolnictwa.

Aktualnie szacuje się , że w Unii Europejskiej jest około 43 milionów ludzi żyjących poniżej minimum socjalnego, które oczekują wsparcia ze strony UE jak i państw członkowskich.

Źródło: farmer.pl