Program inwestycji w gospodarstwach rolnych to zwrot części poniesionych wydatków na zakup maszyn, założenie nowej plantacji, czy modernizację budynków gospodarskich. Pieniądze na ponowne uruchomienie tego działania to niewykorzystane środki między innymi ze wsparcia na przetwórstwo.
Do tej pory o wsparcie z programu inwestycji w gospodarstwach wystąpiło prawie 30 tysięcy rolników. Ponad 16 i pół tysiąca rolników otrzymało już zwrot dotacji. W sumie wypłacono miliard 400 tysięcy złotych.

Źródło: Agrobiznes