Kilka tygodni temu informowaliśmy czytelników o podpisanej umowie między organizacjami reprezentującymi interesy rolników a supermarketami. Kolejnym etapem normalizacji stosunków na linii rolnik-supermarket ma być określenie cen minimalnych za produkty. Na jakiej zasadzie będą one określane? Próg RBC będzie przynajmniej raz do roku określany wysokością zbiorów i jego zapotrzebowaniem. Próg ceny będzie odpowiadał podstawowej cenie produktu pomniejszonej o koszt transportu do magazynu detalisty oraz o ewentualne dodatkowe koszty.

Nie oznacza to jednak, że we Francji przestaną obowiązywać jakiekolwiek rabaty w supermarketach. Rząd określił także specjalny próg promocji. W wyniku negocjacji zaproponowano rabaty w wysokości maksymalnie 34 procent ceny produktów żywnościowych oraz 25 procent na inne produkty. Nie bez znaczenia są tu jednak określone zasady promocji. Będzie ona mogła być wprowadzona w przypadku sprzedaży trzech produktów w cenie dwóch. - To wielki sukces, pod warunkiem, że supermarkety nie będą stosowały dodatkowych sztucznych kosztów wprowadzenia produktu na półkę sklepową- mówią zgodnie rolnicy, którzy przypominają, że kilka miesięcy temu w supermarketach standardem były promocje wynoszące nawet 70 procent rynkowej ceny. Najczęściej były one stosowane w przypadku produktów mięsnych. Eksperci wyliczają, że próg RBC wpłynie na wzrost cen średnio o 30 eurocentów (1,20 zł) na osobę w skali tygodnia.

Rząd wzmocni również tak zwaną klauzulę renegocjacyjną, która pozwala stronom prosić, aby kontrakty - corocznie zawierane we Francji - podlegały przeglądowi, jeśli nastąpiłby duży wzrost cen produkcji. W ubiegłym roku jedna trzecia rolników we Francji zarabiała mniej niż 350 euro (1470 zł) miesięcznie. Oznacza to, że dochody około 33 procent producentów rolnych wynosiły poniżej najniższej krajowej we Francji.