Jak poinformował portugalski minister rolnictwa Luis Capoulas Santos, konsekwencją nowych przepisów jest ustanowienie we wszystkich gminach punktu, w którym posiadacze gruntów i zabudowań rolniczych będą mogli się bezpłatnie zarejestrować. Rejestracja własności będzie mogła zostać przeprowadzona również za pośrednictwem strony internetowej.

Minister wyjaśnił, że nowa regulacja była niezbędna, gdyż wielu Portugalczyków nie rejestrowało dotychczas w gminach posiadanych przez siebie budynków i ziem z uwagi na konieczność ponoszenia kosztów.

- Bardzo często powodem, dla którego właściciele unikają rejestrowania posiadanych przez siebie dóbr, są kosztowne procedury biurokratyczne. Często były one wyższe niż wartość nieruchomości - powiedział Santos.

Minister rolnictwa przyznał, że dwuletni okres bezpłatnego rejestrowania własności ma pomóc administracji tego kraju w określeniu dokładnej wielkości nieużytków rolnych, a także budynków gospodarczych na terenach wiejskich.

- Nie mamy precyzyjnych danych, dzięki którym moglibyśmy określić, ilu posiadaczy nieużytków rolnych mieszka w naszym kraju - powiedział Santos.

Przedstawiciel rządu powiedział, że posiadanie dokładnych statystyk z rejestrem adresów właścicieli zabudowań rolnych i gruntów może pomóc w walce z częstymi w Portugalii pożarami.

Jak powiedział PAP Antonio Silva, rolnik ze wsi Sao Lourenco, wprowadzony przez rząd bezpłatny rejestr jest konsekwencją ogłoszonego w ub.r. planu władz w Lizbonie wspierającego gminy w skutecznej kontroli nieużytków rolnych, na których bardzo często dochodzi do zaprószeń ognia lub następuje rozprzestrzenianie żywiołu.

- Znajomość nazwisk właścicieli nieużytków rolnych powinna pomóc w prewencji, a mianowicie w egzekwowaniu od właścicieli obowiązku czyszczenia terenu i przeciwdziałaniu pożarom - wyjaśnił rolnik.

W ub.r. w Portugalii spłonęło ponad 120 tys. hektarów lasów i upraw rolnych, czyli czterokrotnie więcej niż wyniosła średnia roczna w latach 2008-2015.