Jak poinformowała minister rolnictwa Assuncao Cristas, wypłacona w minionym roku przez państwo kwota dla poszkodowanych rolników stanowi zaledwie 27 proc. wartości strat w uprawach, jakie powstały w ub.r. na skutek nagłych zmian atmosferycznych.

- Największe zniszczenia wystąpiły w styczniu ub.r. na skutek gwałtownych wichur, które przeszły nad terytorium naszego kraju, prowadząc do licznych strat w ludziach i zniszczeń materialnych. Tylko huraganowe wiatry z 19 stycznia ub.r. zabiły jedną osobę, raniły 21 i pozbawiły dachu nad głową 46 obywateli Portugalii. Straty materialnie w gospodarstwach rolnych były ogromne - przypomniała przedstawicielka rządu.

Gabinet Pedra Passosa Coelho zatwierdził w ub.r. kwotę 13,3 mln euro pomocy dla rolników dotkniętych żywiołem. Do końca grudnia wypłacono 3,6 mln euro. Dalsze 0,5 mln euro ma zostać przekazane poszkodowanym do końca stycznia br.

- Wypłacenia pełnej kwoty należy się spodziewać w ciągu 2014 r. Fakt, że dotychczas nie pokryto tych zobowiązań, nie wynika z braku środków w budżecie państwa, lecz z opóźnień ze strony poszkodowanych w składaniu wniosków o pomoc - wyjaśniła szefowa resortu finansów.

Zgodnie z przyjętymi przez rząd zasadami wypłaty odszkodowań rolnicy zobowiązani są do załączenia do wniosków o pomoc faktur potwierdzających wydatki na pokrycie szkód w gospodarstwach na skutek nagłego załamania się pogody.

Największe straty spowodowane przez złe warunki atmosferyczne wystąpiły w ub.r. w gospodarstwach hodowlanych w dystryktach: Aveiro, Lizbona, Beja, Coimbra, Porto oraz Castelo Branco. Pomocą rządową objęto dotychczas 700 producentów rolnych.