Jak podkreślają działacze Copa – Cogeca wobec spadających dochodów unijnych gospodarstw należy poczynić duże ulepszenia w funkcjonowaniu unijnego łańcucha żywnościowego, aby zapewnić lepszy zwrot z rynku dla unijnych rolników i ich spółdzielni.

Dlatego też ich zdaniem Komisja Europejska musi zapewnić dostępność narzędzi do właściwego zarządzania rynkiem oraz kontynuację płatności bezpośrednich dla aktywnych rolników Należy też zapewnić wystarczające wspólne fundusze w celu finansowania silnej WPR. Bez bowiem odpowiedniego wsparcia unijna produkcja rolna będzie nadal spadała, co spowoduje znaczny wzrost cen żywności.

- Budżet WPR stanowi obecnie jedynie 0,4 % PKB. Bez WPR konsumenci będą wiec zależni od importu żywności bez kontroli nad sposobami produkcji, cenami i dostępnością – zaznacza Padraig Walshe, przewodniczący Komitetu Copa.

- Potrzebne są więc usprawnienia zapewniające lepsze funkcjonowanie łańcucha żywnościowego. Obecnie nie ma równowagi sił, spółdzielnie zmagają się z przewagą kilku dużych sieci handlowych. rolnicy i ich spółdzielnie muszą uzyskać bardziej sprawiedliwy udział w cenie detalicznej. Pozycja rolników w łańcuchu żywnościowym musi zostać umocniona, co można osiągnąć poprzez koncentracje podaży za pośrednictwem spółdzielni i organizacji producentów. Unijne zasady konkurencji powinny zostać zmienione, aby spółdzielnie mogły rozwijać i uzyskać mocniejszą pozycje, co przyczyni się do przywrócenia równowagi w łańcuchu żywnościowym. Potrzebne są uczciwsze kontrakty – dodaje Paolo Bruni, przewodniczący Komitetu Cogeca.

Źródło: farmer.pl