Apelują jednak o dodatkową pomoc, by producenci mleka mogli poradzić sobie z nadmiernymi obciążeniami wynikającymi z kar za przekroczenie kwot mlecznych.

Przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne" Copa-Cogeca powiedział, że producenci mleka znajdują się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej spadkiem cen, wysokimi kosztami środków produkcji i niskimi obrotami, co zagraża ich płynności finansowej. Wielu producentów - w 13 państwach członkowskich - będzie musiało zapłacić wysokie kary za przekroczenie kwot w tym roku. Dlatego też należy się cieszyć z wyników głosowania nad wnioskiem Komisji w sprawie złagodzenia presji poprzez zezwolenie rolnikom na rozłożenie opłaty w czasie.

Potrzebujemy jednak dodatkowych działań, stwierdził sekretarz generalny CopaCogeca. W tym roku opłaty za przekroczenie kwot będą bardzo wysokie, w związku z czym sektor straci znaczące środki finansowe. Sytuacja ta jest nie do przyjęcia.

Sektor mleka w dużym stopniu przyczynia się do wzrostu, gdyż wartość eksportu mleka z UE wynosi ok. 7 mld EUR. Szkoda by było, gdyby inwestycje w sektorze zostały wstrzymane ze względu na problem administracyjny w momencie, gdy wszystko wskazuje na rozwój rynków w perspektywie średnioterminowej. Teraz jest najlepszy moment na inwestycje.