Debaty dotyczyły głównie trzech aspektów związanych z warunkami zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie: przyjmowania pracowników sezonowych spoza UE, wolnego przepływu pracowników sezonowych z UE oraz obowiązkowych formalności przy zatrudnianiu pracownika sezonowego.

Aktualnie dyrektywa regulująca warunki przyjazdu i pobytu pracowników sezonowych spoza UE jest przygotowywana przez wydziały Komisji Europejskiej.

Organizacje GEOPA-COPA deklarują, że dyrektywa ta, pod pretekstem koniecznych kontroli przepływu migrantów, nie może wprowadzać ograniczenia definicji pracy sezonowej ani do ograniczania czasu trwania umów na pracę sezonową bez brania pod uwagę cyklów pracy w rolnictwie.

Obecnie wiele państw członkowskich ustanawia przeszkody dla wolnego przepływu pracowników pochodzących z nowych państw członkowskich. Zdaniem organizacji członkowskich GEOPA - COPA przeszkody te muszą zostać jak najszybciej zniesione, ponieważ okresy przejściowe dla umożliwienia wolnego przepływu pracowników są nieuzasadnione, skoro już od pierwszego dnia przystąpienia do UE obowiązuje wolny przepływ towarów, kapitału i usług.

Obecnie walcząc z nielegalnym zatrudnieniem (pracą na czarno) państwa członkowskie zobowiązują pracodawców do dopełniania często złożonych i zróżnicowanych w zależności od kraju formalności, bez ujednolicenia ich na poziomie europejskim.

Natomiast organizacje GEOPA-COPA chciałyby, aby państwa członkowskie zostały poproszone o uproszczenie procedur i eliminację ograniczeń administracyjnych, które nie są niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu.

Źródło: farmer.pl