Wielkość wartości dodanej uzyskanej w rolnictwie sytuowały Rumunię w 2014 r. na ósmym miejscu w UE. Szczególnie wysoko kraj ten stoi w rankingu uprawy zbóż, z 20,9 mln ton zebranych zbóż ma 7-procentowy udział w UE.

Jednak przychody z hektara użytków rolnych uzyskiwane przez rumuńskich rolników są niskie, bo wynoszą średnio 1160 euro, mniejsze są tylko w Bułgarii- 850 euro/ha. Dla porównania na Węgrzech to 1660 euro/ha, a w Polsce 1560 euro/ha