Za jego pomocą naukowcy z Instytutu Juliusa Kühne będą mogli otrzymywać dane, które wykorzystają w ocenie upraw i przewidywaniu plonów, a także prognozować precyzyjne nawadnianie.

Otrzymane wyniki mają być przekazywane rolnikom bezpłatnie. Na początku testy satelity soja działalnością obejmą Dolną Saksonię, a później całe Niemcy.

Satelita Sentinel-2 jest jednym z kilku planowanych satelitów do monitorowania środowiska Europejskiej Agencji Kosmicznej i KE. Satelity tej serii będą monitorować 290 kilometrowe strefy i w ciągu 5 dni obejmować swoim monitoringem całą Ziemię. Poszerzona flota satelitów ma wysyłać dane do 2030 r.