Instytut Bruegel’a stanowi dzisiaj jeden z najbardziej liczących się i cenionych ośrodków think tank zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Raport zawiera omówienie 11 najważniejszych obszarów tematycznych (sprawy gospodarcze, usługi finansowe, rynek wewnętrzny, przedsiębiorczość, rozwój, wiedza, zatrudnienie, handel, zmiany klimatyczne, rozszerzenie, polityka sąsiedzka).

– Nowa Komisja Europejska będzie urzędować w ważnym i trudnym czasie kryzysu, dlatego bardziej będziemy się jej przyglądać. Podsuwam proste pomysły, wyzwania i priorytety, które powinny jej przyświecać w ciągu najbliższych pięciu lat. Ich zdefiniowanie jest dziś tak ważne ze względu na gospodarcze, polityczne i społeczne konsekwencje światowego kryzysu. Potrzeba uzyskania równowagi między wspólnie uzgodnionymi zasadami, a sytuacją przedsiębiorstw – mówił podczas konferencji Jean Pisani-Ferry – dyrektor Instytutu Bruegel’a.

Głównymi zadaniami, które staną przed Komisją to zwalczanie zasad konkurencji oraz jednolitego rynku, oraz wdrażanie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu w celu uruchomienia koniecznych dostosowań budżetu. Komisja będzie musiała również nadzorować bieżący proces legislacyjny wprowadzającymi nowe ramy dla nadzoru finansowego UE. Będzie musiała też współpracować z partnerami zagranicznymi, aby spełnić obietnicę zakończenia Rundy Rozwojowej Doha w 2011 r. poczynioną przez światowych przywódców podczas spotkania w L’Aquila. Bardzo ważna będzie też kontrola zmian klimatu oraz uzyskanie równie ambitnych obietnic do partnerów zagranicznych w celu zapewniania sukcesu Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu.

Źródło: farmer.pl