Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen podczas spotkania nawoływał o przedłużenie unijnych kwot produkcji cukru do co najmniej 2020 i nie o wycofywanie ich w 2015. Wielu ministrów poparło ten apel.

- Ponadto instrumenty rynkowe zaproponowane przez Komisję dla sektora mleka nie są wystarczające ze względu na podatność rynku na siły rynkowe i wahania. Instrumenty takie jak interwencje i prywatne przechowywanie są niezmiernie ważne, jednakże ceny interwencyjne masła i odtłuszczonego mleka w proszku w UE muszą zostać zaktualizowane, tak aby uwzględniały wyższe koszty produkcji. W sektorze wina należy utrzymać prawa sadzenia w celu zapewnienia równowagi na rynku wina i utrzymania zatrudnienia na obszarach wiejskich. Już 13 państw członkowskich i wielu eurodeputowanych poparło te propozycje -  podkreślił sekretarz Pesonen.

Przyszła WPR potrzebuje znacznie mocniejszych instrumentów od tych zaproponowanych przez Komisję, aby rolnicy i spółdzielnie rolne mogły
lepiej zarządzać rynkiem. Przewodniczący Copa-Cogeca Paolo Bruni powiedział, że Komisja wykonała krok we właściwym kierunku rozszerzając listę produktów dla których można uznać organizacje producentów (OP) w ramach reformy WPR, jednakże zaznaczył, że należy stworzyć jasną definicję OP w UE