Najwcześniej, bo jeszcze w marcu uruchomiono program wsparcia dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Kilka miesięcy później renty strukturalne. Teraz rolnicy mogą składać wnioski o zalesianie gruntów rolnych oraz o wsparcie dla grup producenckich. Jakie są dalsze plany?

Henryk Kowalczyk, wiceminister rolnictwa: - Działanie „Młody Rolnik” będzie z dużym prawdopodobieństwem wznowione w pierwszej połowie października. Trwają prace nad akredytacją systemu informatycznego...

Mniej więcej w tym samym czasie ruszy także program modernizacji gospodarstw rolnych. Zaś w drugiej połowie października wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego. Będzie też uruchomiony nabór wniosków na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej.

- Jeszcze w grudniu chcemy uruchomić działania, które służą samorządom, to jest odnowa wsi, poprawa warunków życia, infrastruktura: kanalizacja, wodociągi, ale to są działania, które będą realizowane za pomocą urzędów marszałkowskich – mówi Kowalczyk

Takie są plany na ten rok. W przyszłym roku wraz z naborem wniosków o płatności bezpośrednie będą przyjmowane dokumenty o wsparcie z programów rolnośrodowiskowych. Najdłużej zaś muszą czekać rolnicy zainteresowani wsparciem dla gospodarstw niskotowarowych. To działanie może ruszyć dopiero pod koniec przyszłego roku.

Źródło: Agrobiznes