Pryszczyca w Bułgarii po raz pierwszy wykryta została u dzika pod koniec 2010 roku w regionie Burgas, w południowo-wschodniej części kraju, blisko granicy z Turcją.

Komisja Europejska nadała niektórym obszarom status wysokiego lub niskiego ryzyka ze względu na chorobę. Wywóz zwierząt z tych obszarów został zakazany, natomiast wywóz produktów pochodzenia zwierzęcego wstrzymano z obszarów wysokiego ryzyka.
Ze względu na fakt, że od 31 stycznia nie wystąpiły na terenie Bułgarii nowe ogniska pryszczycy, obszary wysokiego ryzyka zostały zredukowane do dwóch obszarów, a niskiego ryzyka obejmą 3 regiony otaczające Burgas.