Dane opublikowane przez Komisję Europejską informują, że w dalszej części drugiej połowy 2012 r. sektor produkcji mięsa będzie nadal wspierany przez wysoki globalny popyt.

Duży udział w kształtowaniu takiej sytuacji mają gospodarki krajów wschodzących, w szczególności Chin, Brazylii i Rosji. Tam ciągle rośnie popyt na różne gatunki mięsa.

Z drugiej strony, według danych KE popyt na wieprzowinę na terenie Unii Europejskiej będzie malał. To przestroga dla tych krajów UE, które nie będą szukały dodatkowych rynków zbytu. Wówczas  zakłady mięsne pozostaną w pułapce wysokich cen mięsa i wysokich kosztów produkcji.

Skutecznie przyczynia się do tego malejące pogłowie świń na terenie Wspólnoty. Z danych przedstawionych przez KE pogłowie trzody chlewnej na koniec grudnia 2011 r. wynosiło 148 mln szt. świń. W porównaniu do roku wcześniejszego (2010 r.),  pogłowie zmniejszyło się o 1,7 proc. Z kolei pogłowie macior zmalało o 3,2 proc.

Zmniejszenie pogłowia świń w skali europejskiej skoryguje nieco na minus produkcję europejskiej wieprzowiny w 2012 r. Szacowany spadek ma wynieść 0,4 proc.

Eksperci podają, że jeszcze w tym roku jest przewidywany wzrost eksportu o 3,5 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Wszystko za sprawą rosnącego popytu ze strony Chin. Jednak ostateczny wynik eksportu będzie zależał od kursu walut.