Warsztaty oraz konferencja odbędą się na przełomie września i października w Budapeszcie. Organizowane są przez Copa-Cogeca (European Farmers European Agri-Cooperatives) pod auspicjami Komisji Europejskiej. Podczas wydarzenia europejski przemysł nawozowy będzie reprezentował Paweł Jarczewski, Wiceprezydent Fertilizers Europe.

Copa-Cogeca  to największa europejska organizacja reprezentująca wspólny głos producentów rolnych z siedzibą w Brukseli. Jednym z głównych tematów dyskutowanych przez przedstawicieli kluczowych ogniw uczestniczących w łańcuchu produkcji żywności będzie próba wypracowania rozwiązań kwestii szerokorozumianego bezpieczeństwa żywnościowego Europy.

Debata ma odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób europejskie rolnictwo powinno zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla Unii Europejskiej w sposób trwały i opłacalny. Wypracowane stanowisko będzie podstawą dla Komisji Europejskiej do wyznaczania polityki rolnej UE do roku 2020.

Europejski przemysł nawozowy będzie reprezentował Paweł Jarczewski, Wiceprezydent Fertilizers Europe (największej europejskiej organizacji zrzeszającej producentów nawozów), który w maju podczas spotkania światowej branży nawozowej w Katarze przewodniczył plenarnemu spotkaniu prezesów największych korporacji nawozowych Ameryki Północnej oraz Unii Europejskiej.

- Podczas konferencji mam zamiar wykazać jaką rolę i wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe ma europejski przemysł nawozowy i co stałoby się gdyby na skutek dalszego ograniczania emisji CO2 Europa utraciła samowystarczalność w produkcji nawozów mineralnych. Tego właśnie mam zamiar bronić i przed tym będę przestrzegał podczas wspólnych warsztatów  – powiedział Paweł Jarczewski.

PUŁAWY w ubiegłym roku utworzyły Centrum Kompetencyjne PUŁAWY. Głównym zadaniem tego podmiotu jest ścisła współpraca przedsiębiorców rolnych, świata nauki i producentów nawozów mineralnych. Stworzony program współpracy zakłada realizację między innymi celów związanych zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego Polski przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju wszystkich podmiotów uczestniczących w produkcji żywności. Tego typu problemy są obecnie stawiane nie tylko przed całym rolnictwem europejskim ale również stanowią podstawę zmian w zakresie rolnictwa takich światowych gospodarek jak USA, Brazylia czy Rosja.