Europejski przemysł biotechnologiczny chce zachęcić Europejczyków do otwartej dyskusji na temat GMO. W 2012 roku znacząco wzrosło poparcie dla roślin GMO. Przemysł uważa za swój obowiązek w stosunku do społeczeństwa przedstawić rzeczowe i obiektywne informacje na temat roślin GMO i korzyści, jakie ta technologia przynosi w zmieniającym się świecie.

Zdaniem Carela du Marchie Sarvaas z EuropaBIo „Wątpliwości, co do innowacyjnych rozwiązań takich jak rośliny genetycznie zmodyfikowane wynikają często z braku obiektywnej debaty oraz upowszechniania  nieprawdziwych informacji. Wśród naukowców istnieje konsensus co do korzyści z upraw roślin GMO. Należy, więc wyjaśniać społeczeństwu skąd biorą się nieporozumienia związane z tą technologią. Dzięki zmianie w podejściu do GMO zarówno rolnicy jak i konsumenci otrzymają szerszy dostęp do tej technologii oraz korzyści z niej płynących”.

W tym celu EuropaBio przygotowała broszurę „Nauka, a nie fikcja; GMO – przemyślmy to jeszcze raz!”. Pokazuje ona stan obecnej debaty o GMO w Europie. Przedstawia też stanowiska w tej debacie naukowców, polityków, mediów, jak i przeciwników GMO w ciągu ostatnich 20 lat.

Jak zauważa Carel du Marchie Sarvaas „ Przytłaczająca grupa ludzi obawia się roślin GMO, chociaż sami nie wiedzą, co jest tego przyczyną. Ponowne otwarcie debaty umożliwi ludziom wyrobienie sobie obiektywnej opinii na temat GMO w świetle nowych badań naukowych.”

Głównym założeniem broszury jest konfrontacja z mitami, które krążą wokół GMO. Dziś mamy szeroką gamę zdrowego, pożywnego i smacznego jedzenia, które jest wynikiem innowacji wprowadzonych w przeszłości. Opinia publiczna zapomniała, że hodowla roślin leży u podstawy tego rozwoju. Nie można tworzyć sztucznego podziału na organiczne i konwencjonalne uprawy - "oryginalne" i genetycznie zmodyfikowane jako te - "inne". Wszystkie, bowiem odmiany roślin uprawnych były celowo hodowane dla poprawy naszego rolnictwa i zapewniania wyżywienia. GMO jest jedną z technologii, która ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, klimat oraz rolnictwo, przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającej ilości żywności dla wciąż rosnącej populacji ".