Straty spowodowane przez mroźną zimę oraz wiosenną suszę w uprawach ozimin w niektórych krajach Unii znajdują odzwierciedlenie nie tylko w korektach prognoz tegorocznej produkcji, ale i we wzroście cen – informuje FAPA/ FAMMU.

Wysoki poziom cen zbóż w Unii pozostanie prawdopodobnie przynajmniej do początku nowego sezonu. Spadku unijnych zbiorów należy spodziewać się przede wszystkim w przypadku pszenicy. Prognozy globalne dla tego gatunku nadal pozostają dobre.

Unijni rolnicy w zachodniej części Wspólnoty dokonują przesiewów w rejonach, w których odnotowano znaczne straty mrozowe, przede wszystkim jęczmienia jarego i kukurydzy. We Francji oznacza to konieczność przesiewów na powierzchni około 600 tys. ha, przede wszystkim w północno-wschodniej części kraju. Szacuje się, że około 50% przesiewów stanowił będzie jęczmień jary. Oznacza to 69% wzrost areału jęczmienia jarego do 825 tys. ha. Drugim gatunkiem, którego areał wzrośnie w związku z przesiewami jest kukurydza. Według Strategie Grains będzie to powierzchnia 1,67 mln ha, wobec 1,59 mln ha w poprzednim sezonie.


Podobne preferencje w zasiewach jarych spodziewane są w Niemczech. Według niemieckiego stowarzyszenia spółdzielców rolnych, areał upraw jęczmienia jarego będzie o 10,7% większy niż rok temu i osiągnie 465 tys. ha. Przyczyni się to do wzrostu niemieckiej produkcji jęczmienia o 8,5% do 2,23 mln ton – podaje FAPA/FAMMU.

Niemcy zwiększą także areał upraw kukurydzy, w związku z koniecznością dokonania przesiewów. Powierzchnia upraw tego gatunku prognozowana jest na 518 tys. ha, tj. o 6,2% więcej niż w poprzednim sezonie.