Jak informuje Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca Komisja poczyniła też wiele wysiłków, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne przy rejestrowaniu produktów w systemie CHOG. Zwiększono też ochronę systemu. Ponadto, po raz pierwszy uznano rolę i odpowiedzialność grup producenckich w zarządzaniu CHOG. Zdaniem Pesonena jest to duży postęp, chociaż należałoby też uznać mandat tych grup do kontrolowania wielkości produkcji.

Propozycje Komisji zawierają również modernizację i racjonalizację standardów handlowych. W tym przypadku Komitety Copa – Cogeca obawiają się, że Komisja Europejska użyje tych zwiększonych kompetencji legislacyjnych do zniesienia wielu standardów rynkowych, jak już stało się to w innych sektorach.

- Mamy też obawy dotyczące zamiaru Komisji złagodzenia definicji i warunków, jakie muszą spełniać produkty objęte unijnymi przepisami o chronionej nazwie pochodzenia (CHNP) i chronionym oznaczeniu geograficznym (CHOG). Chcemy gwarancji że te poprawki nie zakwestionują całego systemu, który dotychczas działał dobrze. Bardzo ważne jest utrzymanie obecnego systemu, który daje gwarancje, że produkt pochodzi z danego obszaru oraz chroni unijne produkty wysokiej jakości, a tym samym pomaga utrzymać zatrudnienie na terenach wiejskich w UE – mówi Olivier de Carne, przewodniczący grupy roboczej Jakość Komitetów Copa – Cogeca.

Źródło: farmer.pl