Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, w związku z ustanowionym przez Komisję Europejską okresem przejściowym dla implementacji art. 30 Rozporządzenia (WE) nr 142/2011 do dnia 30 kwietnia 2011r,  od 1 maja 2011 r. przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego będzie możliwy jedynie z zakładów w krajach trzecich znajdujących się na oficjalnych listach zamieszczonych na stronie internetowej Komisji Europejskiej w części Animal By-Products znajdującej się w linku w nazwie konkretnego państwa trzeciego.

Zobacz listę