-Nie możemy przeoczyć wpływu, jaki rosyjska agresja na Ukrainę wywiera na Mołdawię. Po zniesieniu ceł na pozostałe produkty rolne, które nie zostały jeszcze w pełni zliberalizowane, Mołdawia może teraz eksportować do UE co najmniej dwa razy więcej tych produktów bez ceł.

Dzięki tym wyjątkowym środkom UE pogłębia stosunki handlowe z Mołdawią i pokazuje swoje poparcie dla stabilizacji gospodarki Mołdawii - powiedział czeski minister przemysłu i handlu Jozef Sikela, którego kraj sprawuje obecnie półroczną prezydencję w Radzie UE.

Agresja Rosji na Ukrainę wywarła negatywny wpływ na zdolność Mołdawii w handlu z resztą świata, ponieważ jej eksport w dużej mierze opiera się na infrastrukturze ukraińskiej. Oprócz tego, utraciła ona dostęp do swoich rynków na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi.