200 tys. ha winnic musi zniknąć z mapy Europy. To będzie nowa propozycja złożona unijnym ministrom przez Komisję Europejską. Wcześniejsza mówiła ona o redukcji 400 tys. ha.

Na razie nie wiadomo, czy przeciwnicy zmian w sektorze winiarskim zdołają zablokować całą reformę. Debata odbędzie się na początku czerwca. Sprzeciw już wyraziły Włochy i Hiszpania.

Źródło: Agrobiznes