Jak informuje FAMMU/FAPA, Parlament uważa, że są potrzebne natychmiastowe działania, które powinny zapobiec manipulacjom cenowym żywności. Europosłowie zwrócili się do Komisji Europejskiej, aby rozważono możliwość nadania większych uprawnień dla ESMA - Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, żeby wpływała na zapobieganie manipulacjom i nadużyciom na rynkach podstawowych towarów.

Zdaniem eurodeputowanych, obrót produktami pochodnymi związanymi z podstawowymi towarami żywnościowymi powinien być graniczony do inwestorów, co jest związane bezpośrednio z rynkami rolnymi. Uważają oni, że aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, potrzebna jest silna WPR, a bez instrumentów interwencji rynkowej nie można skutecznie przeciwdziałać zmianom cen.