W Austrii 25,7proc. owiec jest hodowana ekologicznie, natomiast bydła 17,7proc.. W 2008 roku największy areał ekologiczny posiadały Hiszpania (1,3 mln ha), Włochy (1 mln ha), Niemcy (0,9 mln ha), Wielka Brytania (0,7 mln ha) oraz Francja (0,6 mln ha).

Zajmowały one połowę ekologicznego areału w Unii. Dwa lata temu Belgia, Bułgaria, Grecja, Węgry, Słowacja i Wielka Brytania wykazały się rekordowym dwucyfrowym przyrostem rocznym powierzchni eko gospodarstw. Natomiast spadek powierzchni odnotowano jedynie we Włoszech (- 6proc.) i na Węgrzech (-5proc.).

Pośród ekologicznych upraw rolnych w 2008 roku najważniejsze były zboża (44proc. obszaru ekologicznych upraw), następnie użytki zielone (42proc.), pozostałe uprawy rolne jak ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe i nasiona (7proc.) oraz warzywa i przemysłowe uprawy (razem 4proc.).

Źródło: FAMMU/FAPA/ farmer.pl