Maksymalnie zwiększy to handel i umożliwi europejskim rolnikom prowadzącym produkcję zwierzęcą lepszy dostęp do pasz. Według Copa-Cogeca istnieją duże możliwości inwestycji publicznych i prywatnych, dlatego też projekty muszą kwalifikować się do wsparcia z planu inwestycyjnego Junckera o wartości 315 mld euro.

Przewodniczący grupy roboczej „Zboża" Copa-Cogeca, powiedział, że badanie to pojawiło się w samą porę, biorąc pod uwagę tegoroczne duże zbiory i trudności z przepływem towarów, których spodziewamy się w przyszłych dekadach. Gracze muszą rozwiązać aktualny problem wąskich gardeł w infrastrukturze magazynowania, aby wykorzystać ten długofalowy potencjał oraz maksymalnie zwiększyć przepływy handlowe na całym świecie. Zdolności magazynowania wymagają przyjęcia takiej strategii, aby rolnicy mogli skorzystać z jednolitego rynku. Potrzeba rozsądnych inwestycji w infrastrukturę i transport intermodalny, zagwarantuje odpowiednie proporcje transportu wodnego, kolejowego i drogowego.

Vito Martielli, analityk Rabobanku ds. zbóż i roślin oleistych, powiedział, że europejska infrastruktura logistyczna dla zbóż i roślin oleistych oferuje możliwości inwestycyjne. Europa Wschodnia będzie najważniejszym obszarem wzrostu ze względu na potencjał eksportu.

Dlatego też Copa-Cogeca i UEPG apelują do Komisji i Parlamentu Europejskiego o zagwarantowanie uwzględnienia projektów w tej dziedzinie w planie inwestycyjnym Junckera o wartości 315 mld euro, jako że istnieje olbrzymi potencjał stymulowania wzrostu i zatrudnienia. Copa-Cogeca jest zdania, że europejski sektor rolny musi być centralnym elementem tego planu, jako że odgrywa ważną rolę we stymulowaniu gospodarki, szczególnie na obszarach wiejskich UE. Wśród 2000 oczekujących już wniosków tylko nieliczne odnoszą się do rolnictwa. Sytuacja ta musi się zmienić