Liczba osób zatrudnionych w rolnictwie w naszym kraju, utrzymuje się wciąż na dość wysokim poziomie – tak wynika z ostatnich informacji Eurostatu. Pod tym względem wyprzedzają nas tylko Włochy - 3,74 mln. i Hiszpania - 2,32 mln. Natomiast wśród nowych członków Unii, to właśnie Polska jest krajem, w którym zatrudnionych jest najwięcej ludzi w tej gałęzi gospodarki - 2,09mln.

Inni nowi członkowie, jak Słowacja czy Czechy mają odpowiednio - 0,25 mln i 0,20 mln pracujących w rolnictwie. Liczba osób zatrudnionych w rolnictwie nowych krajów członkowskich, jest proporcjonalna do wielkości poszczególnych krajów i liczby ludzi w nich zamieszkałych poszczególne kraje.

Źródło: Eurostat