W 2008 roku mają oni otrzymać z UE 443 miliony euro dopłat bezpośrednich.

Protestujący przemaszerowali przed siedzibę rządu, domagając się zredukowania o połowę cen paliw do celów rolniczych i zwiększenia inwestycji w systemy irygacyjne.

"Chcemy być Europejczykami w prawach, nie tylko obowiązkach" - głosiły umieszczone na transparentach hasła.

W ciągu ostatnich lat naprzemienne powodzie i susze naraziły rumuńskich rolników na ogromne straty.

Blisko połowa ludności ok. 22-milionowej Rumunii mieszka na wsi.

Źródło: PAP