Jak informuje Związek Polskie Mięso - wśród omawianych kwestii przedstawiono rezultaty inspekcji rosyjskiej w państwach członkowskich.Przedstawiciele Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego poinformowałi, że w 2013 r. w państwach członkowskich wykryte zostały liczne niedociągnięcia jednocześnie poproszono o ich zaadresowanie.

Rosjanie odnotowali zwiększoną liczbę przypadków fałszowania przez eksporterów certyfikatów eksportowych lub zakłamywania informacji na etykietach. Delegacja nie wyklucza dostarczenia dodatkowych informacji na temat przypadków nadużyć w późniejszym terminie.

Strona rosyjska oczekuje podjęcia działań naprawczych/propozycji i złożenie informacji na ten temat przed następnym szczytem Rosja/UE w Brukseli w dniu 27 i 28 stycznia 2014.

W braku satysfakcjonujących propozycji, delegacja nie wykluczy wprowadzenia dalszych ograniczeń na granicy rosyjskiej, takich jak:
- ograniczenie liczby punktów kontroli granicznej. Celem będzie skoncentrowanie przepływu na przejściu w Kaliningradzie i Briańsku oraz zamknięcie innych punktów kontroli granicznej. Możliwa data realizacji to luty 2014 ;
- kontrola 100 proc. przesyłek eksportowych.

Obie delegacje zgodziły się pochylić się nad propozycjami mającymi na celu rozwiązanie problemu. Spotkania techniczne mogą odbyć się w styczniu 2014 roku.

Problemem jest też swobodny przepływ rumuńskiej wieprzowiny w UE, który zapoczątkowany zostanie w styczniu 2014 roku i ewentualnego pojawienia się rumuńskiej wieprzowiny w Rosji. Jednak delegacja DG SANCO uspokaja, ponieważ wydała pozytywną ocenę prac prowadzonych przez władze rumuńskie.

Podczas spotkania delegacja rosyjska podkreśliła stabilizację wielkości eksportu mięsa z UE do Rosji, mimo ograniczeń w niektórych państwach członkowskich.

Jednak dane eksportowe UE za styczeń-wrzesień 2013 pokazują trend spadkowy, zwłaszcza w odniesieniu do mięsa drobiowego (-12 proc.) i wołowego ( -29 proc.). W przypadku wieprzowiny redukcja jest mniejsza ( -3 proc.).