Najprawdopodobniej, w trakcie polskiej prezydencji, pojawi się temat Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście rozwoju produkcji biomasy i innych odnawialnych źródeł energii.

Polska w trakcie swojej prezydencji będzie starała się, aby energia odnawialna pochodzenia rolniczego stała się jednym z celów Strategii Europa 2020. Poprawa konkurencyjności wspólnotowego rolnictwa przez zróżnicowanie źródeł przychodów, związane z rozwojem produkcji odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, stanowi jeden z priorytetów polskiej prezydencji w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi.