Jak podaje AgraEurope, Komisja Europejska (KE) szacuje, że w br. produkcja drobiu na rynku wspólnotowym wyniesie ok. 12,5 mln t, co oznacza 0,7-procentowy wzrost w skali roku. Takie tempo powinno się również utrzymać w 2014 roku. Pozwoliłoby to na osiągniecie produkcji w wysokości 12,6 mln ton.

Rozwój ten będzie w dużej mierze napędzany przez rynek kurcząt brojlerów, który zdecydowanie dominuje w strukturze produkcji drobiu. Wynika to z szacowanej dynamiki wzrostu na poziomie 1,1 proc. w skali roku, dzięki czemu produkcja wyniesie 9,6 mln ton. Z danych KE wynika, że w
kolejnym roku może wprawdzie dojść do pewnego spowolnienia (0,8 proc. r/r), jednak sektor ten nadal stanowić będzie główny motor wzrostu dla rynku.

Warto zauważyć dynamiczny rozwój produkcji drobiu w Wielkiej Brytanii. Ocenia się, że w przyszłym roku produkcja w tym kraju może wzrosnąć o 3 proc. do poziomu 1,4 mln ton, wobec 5,5-procentowego wzrostu w relacji rocznej obserwowanego obecnie. Co ciekawe, według danych Ministerstwa Rolnictwa w Wielkiej Brytanii, notowany trend jest wspierany przez wzrost przeciętnej wagi ubojowej z 2,19 kg w roku 2012 do 2,24 kg w roku bieżącym.

Biorąc pod uwagę pozostałych liczących się producentów drobiu, dynamiczny rozwój występuje jeszcze w Polsce - wzrost o 6,5 proc. w relacji rocznej. Odmienne trendy panują na rynku francuskim, niemieckim, czy włoskim, gdzie występuje raczej stagnacja. Również niekorzystna sytuacja obserwowana jest w Hiszpanii, która do tej pory była jednym z ważniejszych producentów drobiu w UE.

Dla rozwoju rynku drobiu kluczowe znaczenie ma również eksport mięsa poza UE. Warto zaznaczyć, że najbardziej wyraźny wzrost konsumpcji mięsa drobiowego występuje w krajach rozwijających się, co znajduje przełożenie we wzroście wywozu na te rynki.

Istotnymi partnerami handlowymi dla UE jest region Bliskiego Wschodu i Afryka. Dane KE za pierwsze dziewięć miesięcy br. wskazują na utrzymanie się wysokiego tempa wzrostu wywozu na poziomie 2,1 proc. r/r, co przekłada się na łączny wolumen eksportu 1,072 mln ton w br. W tym szczególnie wysoką dynamikę odnotowano w przypadku wywozu do Arabii Saudyjskiej (11 proc. r/r), RPA (15 proc. r/r) oraz Beninu (7 proc. r/r). Pozwala to rekompensować spadki wywozu mięsa drobiowego do Hongkongu, Rosji i na Ukrainę.