Celem spotkania grupy doradczej sektora wołowiny KE z przedstawicielami branży było przyjrzenie instrumentom, które mogłyby doprowadzić do stabilizacji sektora wołowiny, borykającego się ze znacznymi wahaniami cen, związanymi z kosztami produkcji, a obecnie także suszą w wielu krajach członkowskich.

Grupa ma nadzieję uzgodnić taki plan działania, który mógłby być również uwzględniony w propozycjach do WPR po 2013.

KE musi przeprowadzić analizę kosztów i korzyści z umów handlowych, takich jak np. Mercosur, aby upewnić się że UE naprawdę czerpie korzyści z takich uzgodnień. Importowane mięso musi spełniać standardy obowiązujące w UE – niedorzeczne jest nakładanie na unijnych producentów wymogów dotyczących wysokich standardów dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności czy ochrony środowiska, a później sprowadzanie tańszego mięsa z krajów, gdzie takie standardy nie obowiązują – brzmiał jeden  z postulatów na spotkaniu.