Transport wody organizują lokalne samorządy oraz straż pożarna. Jak poinformowała we wtorek dyrekcja rządowej agencji ds. zarządzania zasobami wodnymi (AR), w wielu gminach prowadzone są pilne prace polegające na odmuleniu studni. Kierownictwo AR apeluje do obywateli o ograniczenie zużycia wody.

Władze podały, że susza widoczna jest w rumuńskich rzekach i w jeziorach, gdzie poziom wód znacznie się obniżył. Wskaźnik wypełnienia głównych jezior kraju oszacowano na 77 proc. Dla 40 największych zbiorników wodnych Rumunii średni współczynnik ich wypełnienia wynosi - według AR - 70 proc.

Susza doprowadziła też do ograniczeń w dostępie do wody w sąsiedniej Mołdawii. We wtorek kiszyniowska telewizja TV8 podała, że wraz z upałami poziom wody w Dniestrze, głównej rzece kraju, należy uznać za bliski krytycznego.