"Zatwierdziliśmy program, jaki przesłał nam polski rząd. To rząd powinien wcześniej wziąć pod uwagę stanowisko organizacji rybackich i przeprowadzić konsultacje" - powiedziała PAP rzeczniczka ds. rybołówstwa Nathalie Charbonneau.

Jak dodała, w rzeczywistości KE już w piątek zatwierdziła polski program, którego pełna nazwa brzmi: "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i obszarów rybołówstwa przybrzeżnego w latach 2007- 2013", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFF). Jednak dopiero w poniedziałek KE opublikowała komunikat prasowy w tej sprawie.

Tymczasem 10 dni temu, jak informowała PAP, sześć organizacji rybackich zwróciło się do KE z wnioskiem o wstrzymanie się z zatwierdzeniem programu. Organizacje skarżyły się, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało KE wersję dokumentu, która nie była konsultowana ze środowiskiem rybackim.

"Według posiadanych przez nas informacji polska administracja świadomie wprowadziła w błąd przedstawicieli organizacji rybackich i nie uwzględniła w projekcie Programu Operacyjnego 2007-2013 dotyczącym rybołówstwa ustalonych wspólnie w trakcie spotkań rozwiązań i działań" - napisano w przekazanym PAP liście do komisarza Joe Borga.

Charbonneau nie była świadoma istnienia listu, ale też tego nie wykluczyła. "Nawet jeśli był, to i tak by niewiele zmienił", bo dla KE partnerem w przyjmowaniu programu był polski rząd - tłumaczyła.

Zgodnie z zatwierdzonym programem, całkowita kwota możliwych wydatków publicznych dla polskiego sektora rybołówstwa wynosi około 979 mln euro, przy czym wsparcie unijne z Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi 734 mln euro, a z polskiego budżetu - prawie 245 mln euro.

W poprzednim okresie programowania, tj. w latach 2004-2006, Polska otrzymała ponad 200 mln euro na wsparcie sektora rybołówstwa. Dzięki tym środkom, w latach 2005-2007, na Morzu Bałtyckim wycofano z eksploatacji 404 statki rybackie, a 92 zakłady przetwórstwa ryb zostały przystosowane do unijnych standardów produkcji.

Jak informuje KE, nowy program UE na lata 2007-2013 ma na celu wspomóc rozwój "konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego polskiego sektora rybołówstwa, opierającego się na zrównoważonej eksploatacji zasobów, utrwalić strukturalne warunki społeczno- ekonomiczne zapewniające opłacalność rybołówstwa i akwakultury, odpowiadając równocześnie na popyt zarówno ze strony konsumentów, jak i branży spożywczej oraz chroniąc tak dalece, jak to tylko możliwe dochody rybaków".

Program podzielono na kilka priorytetów.

168 mln euro z budżetu UE oraz ponad 56 mln z budżetu narodowego przewidziano na "Dostosowanie floty rybackiej UE", co oznacza m.in. skierowanie tych środków na "całkowite wycofanie z eksploatacji statków rybackich", "podniesienie efektywności energetycznej statków", "poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach". Cele te, jak informuje KE, będą realizowane za pomocą polskiego planu restrukturyzacji floty bałtyckiej.

Drugi priorytet, na który przewidziano prawie 145 mln euro z budżetu UE i 49 mln z narodowego, to m.in. "rozwój i modernizacja sektora akwakultury i dostosowanie go do perspektyw i oczekiwań rynku"; "dywersyfikacja w kierunku nowych gatunków"; "utrzymanie zrównoważonego poziomu działalności śródlądowych zakładów przetwórstwa ryb".

Tę samą kwotę przewidziano na trzeci priorytet pod nazwą "Środki służące wspólnemu interesowi". Głównymi celami są tu m.in. modernizacja infrastruktury w portach, przystaniach rybackich i miejscach rozładunku oraz budowa nowej infrastruktury, a także "zapewnienie w okresie długoterminowym rentowności i konkurencyjności sektora rybołówstwa, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie restrukturyzacji polskiej floty rybackiej w ramach przejścia od połowów dorsza do połowów pelagicznych".

Kolejny priorytet to "Zrównoważony rozwój obszarów rybackich", na który przewidziano najwięcej środków - 313 mln eurom (w tym 235 z budżetu UE, a 78 mln z narodowego). Środki te mają iść na wyzwania związane ze spadkiem znaczenia rybołówstwa na Bałtyku oraz możliwości rozwoju śródlądowej produkcji rybnej, tak by wspierać tworzenie nowych miejsc pracy oraz atrakcyjności obszarów zależnych głownie od rybołówstwa.

Piąty i ostatni priorytet to "Pomoc techniczna", na którą przewidziano prawie 49 mln euro. Te środki mają służyć skutecznej realizacji programu operacyjnego, a także wpierać restrukturyzację i usprawnienie instytucji zarządzających programem.

Źródło: PAP